Autorització de l'ús del remitent www.rings.cat 

11/4/2011

D'ençà del dia 21 de març de 2011 queda plenament autoritzat l'ús del remitent www.rings.cat per a projectes d'anellament científic d'ocells.Dia Mundial dels Ocells 

4/10/2009

Per segon any consecutiu, l'SCA ha celebrat al municipi de La Roca del Vallès el Dia Mundial dels Ocells, amb una jornada d'anellament que ha aplegat petits i grans. Els assistents han pogut conèixer i gaudir d'aprop de la diversitat d'espècies que viuen al riu Mogent al seu pas pel municipi, un riu que ha recuperat recentment la qualitat de les seves aigües, després de dècades de contaminació.
Hibrid d'Oreneta vulgar x Oreneta cuablanca  

9/9/2009

El dilluns 7 de setembre, dins de les activitats de seguiment d'un dormider d'hirudínids al pas del riu Llobregat per Olesa de Montserrat, es va anellar un híbrid d'oreneta vulgar (Hirundo rustica) i oreneta cuablanca (Delichon urbicum).

L'exemplar, un ocell juvenil, presentava característiques principals d'oreneta vulgar (mida, forma de la cua i coloració de cap i pit), però també algunes clarament d'oreneta cuablanca (ampli carpó blanc i forma del cap).Observadors: Jordi cerdeira i Eva Casals.


El remitent web funciona 

8/7/2009

Una nova recuperació al nord d'Europa evidencia que el remitent CATALUNYA www.rings.cat, fonamentat en internet, funciona amb una rapidesa i una eficàcia inexistents anteriorment en l'àmbit de l'anellament, dominat encara pels antics remitents postals i les esperes inacabables.

El dia 4 de juliol de 2009 es va recuperar un teixidor, Remiz pendulinus, a la Woniesc Reservoir (Polònia), que havia estat anellat als Estanys de Palau, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, la tardor anterior. El mateix dia que es va produir la recuperació, l'SCA va rebre'n tota la informació; el mateix dia, per tant, l'SCA va poder informar el recuperador de les dades de l'anellament.

Podeu veure'n més detalls a l'apartat Recuperacions destacades, i una fotografia tot seguit.
Contacte amb la Direcció General del Medi Natural 

2/7/2009

El passat 30 de juny, amb l'assistència de Núria Buenaventura (Directora General del Medi Natural), Ignasi Rodríguez (Sotsdirector General del Medi Natural) i Manel Pomarol (tècnic del Servei de Protecció de Fauna), va tenir lloc una reunió a les oficines del Departament de Medi Ambient i Habitatge per tal de seguir avançant en l'elaboració del nou decret que regularà l'activitat d'anellament científic d'ocells i, alhora, per intentar aclarir la situació fins que entri en vigor aquest decret.

En aquesta trobada Núria Buenaventura va expressar la voluntat de no limitar l'ús del remitent emprat per l'SCA tret que es detectés algun impediment legal. Amb l'objectiu d'aclarir definitivament la situació, es va proposar una reunió amb els serveis jurídics del Departament.
 
Des de l'SCA es va comunicar que es continuaria utilitzant el remitent CATALUNYA www.rings.cat mentre no entrés en vigor la nova legislació i fos operatiu un remitent únic i oficial de la Generalitat de Catalunya, o tret que es comuniquessin per escrit a l'SCA els fonaments legals d'una hipotètica prohibició.

També, a petiticó del DMHA, i en referència a la convocatòria d'exàmens per a l'obtenció del carnet d'anellador expert que recentment havia anunciat l'SCA, es va acordar endarrerir les proves fins al mes d'octubre, per tal que hi pugui participar directament el mateix Departament.


El Síndic de Greuges admet a tràmit la queixa de la Societat Catalana d'Anellament per la discriminació del remitent català

25/6/2009

Després d'un estudi previ, l'oficina del Síndic de Greuges ens ha comunicat que la queixa presentada per l'SCA ha estat admesa a tràmit. Properament s'assignarà un assessor especialitzat que s'encarregarà d'analitzar el cas.


Termini d'inscripció per a les proves d'obtenció del permís d'anellador expert

25/6/2009

Recordem a tots els anelladors auxiliars que es vulguin presentar a l'examen per a l'obtenció del permís d'anellador expert que el termini per fer la inscripció finalitza el dia 20 de juliol. La inscripció prèvia és necessària per dur a terme una bona organització de les proves. Trobareu més detalls a l'apartat Proves expert 2009. Per inscriure-us, podeu posar-vos en contacte amb Sergi Sales a l'adreça sergi.sales@rings.cat.


La Societat Catalana d'Anellament continua difonent l'anellament a Catalunya

25/6/2009

Durant els mesos de maig i juny l'SCA ha organitzat i participat en diverses jornades d'anellament que han permès comprovar, una vegada més, la gran vàlua d'aquesta activitat científica com a eina de conscienciació mediambiental.Per primer cop l'SCA va participar a la Fira Verda de Carme, a la comarca de l'Anoia, amb un gran nombre de participants. Centenars de persones van poder observar amb detall com es realitza l'anellament i, alhora, conèixer millor els ocells del seu entorn. També es va participar en diversos actes de descoberta del riu Llobregat i del seu delta, en els quals la gent de la comarca va poder descobrir espècies tan amagadisses com el martinet menut, Ixobrychus minutus, o tan espectaculars com l'abellerol, Merops apiaster.


Nova recuperació d'anella amb remitent català

25/6/2009

Constatant, una vegada més, que les dades generades per l'anellament amb remitent català són tramitades amb tota normalitat (i amb molta agilitat, gràcies al sistema web) arreu d'Europa, ens arriba una nova recuperació, en aquest cas d'Holanda. Es tracta d'un mosquiter comú, Phylloscopus collybita, anellat a Monistrol de Montserrat el 12 d'octubre de 2008 i recapturat a Beek-Ubbergen, Holanda, el 17 de juny de 2009. Podeu veure'n més detalls a l'apartat Recuperacions destacades.
11/6/2009

La discriminació del remitent català impulsat
per l'SCA es trasllada al Síndic de GreugesLa Societat Catalana d'Anellament (SCA), entitat dedicada a l'estudi de les aus mitjançant l'anellament científic, adreça una queixa a la Direcció General del Medi Natural a través de l'oficina del Síndic de Greuges, per la situació de discriminació en què es troba el remitent català impulsat per l'entitat.

L'SCA ha sol·licitat durant més d'un any que s'eliminessin les limitacions arbitràries que s'han anat imposant a l'ús de les anelles catalanes, alhora que ha mostrat en tot moment la seva disposició a col·laborar en una fórmula de consens per al món de l'anellament a Catalunya, amb múltiples aportacions. Atesa la manca de resposta per part de la Direcció General del Medi Natural, l'entitat s'ha vist forçada a recórrer al Síndic de Greuges, un organisme que actua en casos de vulneració dels drets individuals o col·lectius.


Consideracions generals

• L'anellament científic és una pràctica científica que permet estudiar, a través del marcatge individualitzat, diferents aspectes de la biologia de les aus, i en especial els seus desplaçaments migratoris. A més d'un codi numèric, cada anella incorpora una referència geogràfica i/o una referència a la institució que emet les anelles.

• Multitud de remitents operen a Europa. Alguns països n'utilitzen un de sol. Altres en gestionen dos, tres o més. L'entitat emissora de les anelles pot ser un organisme públic així com una fundació, museu o associació.

• La Societat Catalana d'Anellament és una associació constituïda legalment el febrer de 2008. Entre els seus objectius legítims es troba el d'impulsar la utilització d'un remitent català per a l'anellament científic d'ocells.

• Malgrat que a Catalunya s'han utilitzat tradicionalment les anelles introduïdes pel Ministerio de Medio Ambiente, la regulació de l'anellament científic d'ocells és una competencia pròpia de la Generalitat.

• Els mateixos serveis jurídics de la Generalitat han assenyalat que cal modificar la disposició legal que regula l'anellament científic d'ocells. Aquesta disposició atorga competències a una única associació, el Grup Català d'Anellament, en un règim monopolístic. Actualment, el Grup Català d'Anellament ja no existeix; va ser absorbit per l'Institut Català d'Ornitologia.

• Cap llei, normativa o reglament no detalla quin remitent s'ha d'utilitzar per al marcatge científic d'ocells a Catalunya.

• Actualment es troba en fase de preparació per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge un decret de regulació de captures científiques, que hauria de regular també els remitents en ús. L'SCA s'ha mostrat en tot moment interessada i disposada a col·laborar en la implantació d'un únic remitent oficial i català.

• S'argumenta que el remitent impulsat per l'SCA no compta amb el reconeixement de l'organisme que coordina aquesta activitat en l'àmbit europeu (Euring), alhora que s'obstaculitza la normalització d'aquest mateix remitent en l'àmbit propi de Catalunya. Mentrestant, l'SCA ha intercanviat informació amb nombroses centrals anelladores europees (França, Noruega, Polònia, Suècia, Croàcia, Països Baixos, Lituània, Suïssa, Alemanya i Finlàndia), sense cap entrebanc.


Breu cronologia

• Febrer de 2008. El remitent català impulsat per la Societat Catalana d'Anellament comença a operar.

• Març de 2008. En un primer comunicat de la Direcció General del Medi Natural, s'autoritza l'ús del remitent català per a activitats educatives o formatives. L'SCA expressa el seu desacord amb aquesta restricció, pel fet de considerar-la arbitrària, i sol·licita una resposta aclaridora. 

• Juny de 2008. En un segon comunicat de la Direcció General del Medi Natural, s'afegeixen restriccions territorials a l'ús del remitent català, seguint les exigències de l'Institut Català d'Ornitologia, que defensa la continuïtat del remitent de Madrid i que ha rebut fins a l'actualitat la totalitat dels ajuts econòmics que es destinen a la gestió de l'anellament a Catalunya.

• Juliol de 2008. El Conseller de Medi Ambient i Habitatge, Sr. Francesc Baltasar, en una entrevista amb membres de l'SCA, a la qual també va assistir la Directora General de Medi Natural, Sra. Núria Buenaventura, expressa el seu compromís de fer respectar l'ús sense limitacions del remitent català de l'SCA mentre no s'aprovi la nova normativa d'anellament.

• Febrer de 2009. Les autoritzacions d'anellament emeses per la Direcció General de Medi Natural presenten un redactat ambigu que discrimina el remitent català en favor del remitent de Madrid, un fet que provoca el desconcert dels socis de l'entitat i perjudica greument la projeccció de l'associació, alhora que desbarata els esforços i recursos que s'hi han esmerçat.

• Febrer de 2009-juny de 2009. Reiterades sol·licituds a la Direcció General del Medi Natural per tal de solucionar la situació. Incomptables missatges i trucades que no reben resposta. La indefinició no es resol.


L'SCA demana

• Que, mentre no s'aprovi una nova normativa per a l'anellament científic d'ocells i les anelles oficials no estiguin a disposició dels anelladors, es permeti l'ús del remitent català impulsat per l'SCA, en igualtat de condicions i amb el mateix reconeixement que el remitent de Madrid.

• Que s'emetin amb caràcter urgent nous permisos per a tots els anelladors socis de l'SCA, i que aquests no incloguin restriccions arbitràries o que obeeixin a les pressions d'altres col·lectius.

• Que es tingui en compte la participació de l'SCA per a l'elaboració de la nova normativa igual com la d'altres entitats vinculades a l'especialitat de l'anellament.


11/6/2009

Proves per a l'obtenció del permís
d'anellador expert. Convocatòria 2009La Societat Catalana d'Anellament informa de la convocatòria de les proves
per a l'obtenció del permís d'anellador expert, que es duran a terme el proper
25 de juliol a Sant Joan Despí i La Palma de Cervelló:


Prova pràctica

La Palma de Cervelló, de 7 a 11 h.

• Aspectes que es valoraran:
- Col·locació de xarxes
- Ús d'altres mètodes de captura
- Extracció d'ocells de la xarxa
- Identificació
- Sexat i datat
- Presa de mesures biomètriques
- Ètica de l’anellador


Prova teòrica

Centre Civic Antoni Gaudí de Sant Joan Despí, de 16 a 19.30 h.

Per superar la prova teòrica caldrà:

• Respondre correctament 20 de 25 preguntes sobre el temari següent:
- Codi Euring
- Identificació en mà d’ocells citats al Paleàrtic Occidental
- Sexat i datat d’ocells en mà
- Muda
- Mesures biomètriques i fórmula alar
- Normativa sobre anellament
- Ètica de l’anellador

• Identificar correctament, mitjançant fotografies d'ocells en mà, 7 de 10 espècies citades a Catalunya.

• Datar correctament, mitjançant fotografies d'ales esteses, 3 de 4 espècies citades a Catalunya.

Cada participant podrà utilitzar el material de consulta que consideri oportú.


Requisits

• Disposar del permís d'anellador auxiliar que emet el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
• Presentar els fulls de camp i el full de totals amb un mínim de 500 ocells manipulats i extrets de la xarxa, pertanyents a 50 espècies diferents i amb un màxim de 75 exemplars de cada espècie.
• Presentar els fulls d’aval signats per dos anelladors experts.
• S’aceptaran tots els fulls de camp signats per anelladors experts, sempre que el percentatge d’ocells anellats fora del Paleàrtic Occidental no superi el 10% del total.
• Es pot lliurar la documentació fins a una hora abans de l'inici de la prova teòrica.
• L’accés a l’examen és gratuït. 


Per a qualsevol altra informació, us podeu adreçar a sergi.sales@rings.cat (telèfon 616 99 40 30)

 

Curs d'introducció a l'anellament al Baix Llobregat
26/5/2009

El passat cap de setmana, 23 i 24 de maig, l'SCA va realitzar el primer curs d'introducció a l'anellament al Baix Llobregat, als municipis de Molins de Rei i Sant Joan Despí.

Al llarg de les dues sessions d'anellament, es van capturar prop de 80 individus pertanyents a 18 espècies d'ocells. Aquest fet va permetre conèixer diferents espècies migradores, com el mastegatatxes, Ficedula hypoleuca, o la tallareta vulgar, Sylvia communis, i d'altres reproductores, com la boscarla de canyar, Acrocephalus scirpaceus, el teixidor, Remiz pendulinus o l'oriol, Oriolus oriolus, que, a l'hora, van permetre estudiar conceptes sobre la biologia reproductiva dels ocells.
Des de l'SCA agraïm la col·laboració del Centre Mediambiental l'Arrel i de l'ajuntament de Sant Joan Despí, així com de tots els assistents que han garantit l'èxit del curs.


Comunicat de l'SCA a les centrals anelladores europees


17/4/2009

Davant de la nova situació creada al voltant del remitent català i la intrusió d'Euring en les competències de la Generalitat de Catalunya, la Societat Catalana d'Anellament s'ha adreçat a totes les centrals anelladores europees, explicant els fets i demanant que les inacceptables i injustificables exigències d'Euring no siguin tingudes en compte.

Actualització, 26/4/2009

És molt bona notícia comprovar que, malgrat aquests obstacles i interposicions, a les centrals anelladores europees segueix imperant l'esperit científic i la informació es tramet amb tota normalitat.

Divendres passat l'SCA va rebre les dades d'una nova recuperació d'anella amb remitent català a l'estranger. En aquest cas, ha estat el Lithuanian Bird Ringing Centre qui s'ha adreçat a nosaltres per informar-nos-en.

Es tracta d'un pinsà comú, Fringilla coelebs, anellat el 23/11/2008 a Cal Sereno (Baix Llobregat), pel company Marc Pérez, i que va ser trobat mort a Baltriskes (55.40'N 25.58'E), Zarasai Distric., Lithuania, el 22/4/2009, per un anellador d'aquell país.


Actualització, 14/5/2009

La Central Anelladora de Suècia ens ha comunicat les dades d'una nova recuperació, en aquest cas, d'un repicatalons amb anella sueca que va ser recuperat a Catalunya. Podeu veure'n més detalls a l'apartat "Recuperacions destacades".

Tot seguit podeu veure una còpia del comunicat que es va enviar, en català, anglès i castellà.

Català

Benvolguts senyors,

acabem de conèixer que Euring ha enviat una nota a les centrals anelladores demanant que no es tramitin les recuperacions d’ocells amb remitent CATALUNYA www.rings.cat.

Aquesta petició d'Euring és del tot injustificable i, a parer nostre, respon únicament a condicionants polítics i a pressions realitzades des d’altres centrals anelladores que no accepten la creació del nou remitent a Catalunya. No hi ha cap argument cientifico-tècnic que justifiqui aquesta petició.

La regulació de l'anellament a Espanya està transferit des del Govern Central a les Comunitats Autònomes. A Catalunya, aquesta capacitat administrativa correspon a la Generalitat de Catalunya que ha reconegut el remitent CATALUNYA www.rings.cat com a perfectement legal.

Des de l’SCA es van trametre cartes informatives a Euring (al igual que a totes les centrals anelladores) informant de la posada en funcionament d’aquest nou remitent, que porta un potent i innovador projecte de treball al darrera, el febrer de 2008. Des d’un primer moment Euring s’ha mostrat contrari a reconèixer el remitent o a parlar amb els seus promotors sense donar arguments sòlids del perquè d’aquesta actitud i ara ha emès aquesta nota de boicot.

Euring pot reunir-se a parlar amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per exposar-li les seves queixes o peticions al respecte de la creació d’un nou remitent, fins i tot pot impedir que els anelladors que anellen amb el remitent CATALUNYA www.rings.cat participin en els seus projectes, però no pot prohibir o boicotejar unilateralment un remitent acceptat per l'administració local que és qui té competències en el tema.

Considerem que no és èticament acceptable demanar que no s'efectui la tramitació de dades de les recuperacions. És totalment contrari a l’esperit científic de l'anellament que es basa en la circulació d'informació entre anelladors a través de l’actuació de les centrals anelladores.

L'SCA utilitza tots els protocols d'Euring en l'anellament d'ocells, els seus anelladors, que han superat les proves de qualificació pertinents, han anellat més de 12.000 ocells des de que es va posar en marxa el nou remitent ara fa una mica més d’un any i s'estan tramitant sense problemes totes les recuperacions que es realitzen, siguin del remitent europeu que siguin.

No entenem aquesta postura intransigent des d’Euring. Exposat tot això, demanem a les centrals anelladores que segueixin tramitant les recuperacions d’anelles amb remitent CATALUNYA www.rings.cat amb tota normalitat, tal i com s'ha fet fins ara i que comuniquin a Euring el seu desacord pel que fa a la petició de boicot d’un remitent totalment legal i plenament funcional a Catalunya.

English

Dear Sir/Madam,

We recently realised that Euring sent a note to all the ringing centres asking not to exchange any recovery information from the scheme “CATALUNYA www.rings.cat”.

From our point of view this request is completely unjustifiable and it responds strictly to politic affairs and pressures received from other ringing centres which don’t accept the emerging of a new scheme in Catalonia. Furthermore, this note doesn't show any scientific or technical reason for sensibly justifying it.

The regulation of ringing in Spain is already transferred from the Central Government to the Autonomous Governments. In Catalonia, the regulation of ringing is transferred to the Generalitat de Catalunya (Catalan Government), which has full competence in this matter and already recognised the legality of the scheme “CATALUNYA www.rings.cat”.

In February 2008 SCA sent informative letters to Euring and to all ringing centres to make aware of the new scheme, which works as a modern and innovative project. From the beginning Euring has shown an opposition to this scheme, not recognising it, but at the same time not presenting any solid arguments based on technical arguments. This position reached its highest point in their last note, urging the “need” not to normally exchange information about recoveries from the Catalan ringing scheme. This weak argument takes symptoms of a clear boycott that is hard to understand.

Euring is completely free to meet the Catalan Government to expose its position about the new Catalan ringing scheme, but we strongly keep claiming that Euring can not forbid or boycott unilaterally a ringing scheme, specially if it has been already accepted by the competent Administration (in this case, the Catalan Government).

We don’t consider ethically acceptable to ask a ringer not to normally process the ringing recoveries. This point frontally faces the scientific spirit of bird ringing, which is based on the data circulation between ringers, and managed by the ringing centres.

To avoid any confusion, it must be added that SCA has always abided by all the Euring ringing protocols. All the SCA ringers, properly qualified by the regular qualification exams have ringed more than 12.000 birds from the beginning of the scheme issued last year. All the recovered rings are being processed with no problem to the corresponding European ringing centres.

We don’t understand this rigid position of Euring. For this reason, we would like to encourage all the ringing schemes in Europe to start or continue processing normally the rings of the scheme “CATALUNYA www.rings.cat”, and to show their disagreement with the request of boycott from Euring, being the Catalan scheme absolutely legal and functional in Catalunya.

Castellano

Apreciados señores,

acabamos de saber que Euring ha enviado una nota a las centrales de anillamiento europeas pidiendo que no se tramiten las recuperaciones de aves anilladas con el remitente CATALUNYA www.rings.cat.

Esta petición de Euring es totalmente injustificable y, a nuestro parecer, responde únicamente a condicionantes políticos y a presiones realizadas desde otras centrales anilladoras que no aceptan la creación del nuevo remitente en Cataluña. No hay ningún argumento científico-técnico que justifique esta petición.

La regulación del anillamiento en España está transferida desde el Gobierno Central a las Comunidades Autónomas. En Cataluña, esta capacidad administrativa corresponde a la Generalitat de Catalunya, que ha reconocido al remitente CATALUNYA www.rings.cat como perfectamente legal.

Desde la SCA se enviaron cartas a Euring (al igual que a todas las centrales de anillamiento) informando de la puesta en funcionamiento de este nuevo remitente en febrero de 2008. Desde el primer momento Euring se ha mostrado contraria a reconocer el remitente o a hablar con sus promotores sin dar argumentos sólidos del porqué de esta actitud.

Euring puede reunirse con la Generalitat de Catalunya para exponerle sus quejas o peticiones al respecto de la creación del nuevo remitente catalán, incluso puede impedir a los anilladores que anillan con el remitente CATALUNYA www.rings.cat participar en sus proyectos, pero no puede prohibir o boicotear unilateralmente un remitente aceptado por la administración local que es quien tiene las competencias en el tema.

A la vez, consideramos que no es éticamente aceptable no tramitar los datos de las recuperaciones. Es totalmente contrario al espíritu científico del anillamiento basado en la circulación de información entre anilladores a través de la actuación de las centrales de anillamiento.

La SCA utiliza todos los protocolos de Euring en el anillamiento de aves, sus anilladores han superado las pruebas de calificación pertinentes; se han anillado más de 12.000 aves desde que se puso en marcha el nuevo remitente hace poco más de un año y se están tramitando sin problema alguno todas las recuperaciones que se realizan, sean del remitente europeo que sean.

No entendemos la postura intransigente de Euring. Expuesto esto, pedimos a las centrales anillamiento que sigan tramitando las recuperaciones de las anillas con remitente CATALUNYA www.rings.cat como han hecho hasta el momento la mayor parte de ellas y que comuniquen a Euring su rechazo a la petición de boicot hacia un remitente totalmente legal y plenamente funcional en Cataluña.


Rareses

29/3/2009

L'apartat Rareses ha estat renovat i ara inclou un PDF descarregable amb totes les dades publicades d'anellaments de rareses a Catalunya, que serà actualitzat regularment. També hi trobareu notícies d'anellaments destacats.


Recuperacions destacades

18/3/2009

Incorporem un nou apartat al portal web (Recuperacions destacades) on es poden consultar les recuperacions d'ocells més rellevants obtingudes en les activitats d'anellament de l'SCA. A més a més, es pot accedir al mapa per veure la trajectòria de desplaçament de l'ocell entre l'anellament i la recuperació.

Recordem a l'apartat Recuperació d'anelles hi trobareu el formulari per tramitar les dades de qualsevol recuperació o lectura d'anella.


El formulari de recuperacions d'EURING, en català

2/3/2009

El procés de normalització del remitent català ha fet un pas endavant recentment quan EURING ha inclòs la nostra llengua al seu web, dins l'apartat per introduir recuperacions. Així, qualsevol persona que trobi un ocell anellat o que trobi una anella pot, a partir d'ara, omplir el formulari en català. Posteriorment, rebrà resposta, també en català, amb les dades de la recuperació corresponent.

En cas de tractar-se d'una anella amb remitent català, i mentre el remitent CATALUNYA no aparegui al llistat de centrals d'anellament, es pot utilitzar l'opció OTHER, que, un cop seleccionada, obrirà un camp a on s'hi pot escriure el nom del nostre remitent, CATALUNYA www.rings.cat o be enviar-la directament des del formulari que trobareu al portal web de la Societat Catalana d'Anellament a http://www.rings.cat/recuperacio.html

Trobareu el formulari d'EURING a http://blx1.bto.org/euring/main/index.jsp


Primer aniversari de l'SCA

09/2/2009

Es compleix un any des de la creació de l'SCA i del remitent català. En tot aquest temps, són moltes les persones que han treballat per consolidar aquest projecte i per aconseguir que el remitent català sigui una realitat. Des de l'SCA volem agrair el seu esforç i, alhora, encoratjar-les a continuar donant suport a les anelles catalanes fins que sigui l'únic remitent utilitzat a Catalunya.En aquest primer any l'SCA ha posat en marxa diferents projectes relacionats amb l'anellament, tant des del vessant educatiu com científic. El Projecte Escoles, el Projecte Municipis, els diferents cursos realitzats en Parcs Naturals i el Projecte Repicatalons en són alguns exemples. L'SCA compta actualment amb seixanta socis, dels quals 25 són també anelladors.

Felicitats a tots per la feina feta!


Primera recuperació d'anella catalana al nord d'Europa

15/1/2009

A través del museu d'Stavanger, a Noruega, ens arriba la recuperació d'un repicatalons, Emberiza schoeniclus, una prova més de l'operativitat del remitent que impulsa l'SCA.

Es dóna la circumstància que aquest exemplar va ser marcat durant la jornada inaugural del remitent català, a La Ràpita (Delta de l'Ebre).

L'ocell va ser anellat com a mascle d'edat Euring 5 el 9 de febrer de 2008, i va ser controlat a Smukkevatnet el 24 de setembre, 227 dies després, a 2.037 km de distància.


Curs d'introducció a l'ornitologia a Esparreguera

16/12/2008

Aquest passat cap de setmana l'SCA va realitzar un curs d'introducció a l'ornitologia a Esparreguera. Dissabte al matí es va organitzar una jornada d'observació per la ribera del riu Llobregat, durant la qual es van poder observar ocells com ara el corb marí gros, el martinet blanc, el bernat pescaire i el blauet, a més d'un exemplar d'agró blanc i fins a tres localitzacions diferents de picot garser petit. A la tarda va tenir lloc una sessió teòrica a la sala d'actes de Can Pasqual. Diumenge al matí es va fer una jornada d'introducció a l'anellament a Can Comelles, en una zona de conreus abandonats i matollar mediterrani, amb abundància de mosquiter comú, tallarol de casquet i pit-roig.
Des de l’SCA volem agrair la implicació dels assistents i les facilitats rebudes per part de l’Ajuntament d’Esparreguera.

Amb la col·laboració de:Jornada oberta a Sant Boi de Llobregat
11/12/2008

Aquest passat dilluns, en el marc dels actes de celebració per la nova obertura al riu i la creació del Parc Fluvial de Sant Boi de Llobregat, l'SCA va oferir una jornada d'anellament oberta a tothom. Més de 600 visitants van poder conèixer de prop com es desenvolupa una jornada d'anellament i quins projectes i activitats porta a terme l'associació.

Amb més de 60 captures, la sessió es va centrar en espècies representatives de la llera del riu Llobregat, com ara el blauet o la xivita. Alhora, es va tornar a constatar la utilitat de l'anellament científic d'ocells com a eina de sensibilització mediambiental.
L'SCA al XVI Festival de les aus

9/12/2008

Dins del programa d'activitats que va organitzar el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà el passat cap de setmana, l'SCA hi va participar amb un taller d'anellament obert als visitants d'aquest espai natural, que enguany celebra els seus 25 anys d'existència.Les sessions, organitzades al voltant del Centre de Recuperació de Fauna, van comptar amb l'assistència de 110 persones i van reportar un centenar llarg de captures d'ocells boscans. Cal destacar la curiositat i l'entusiasme dels més petits durant tot el procés d'anellament i en especial a l'hora d'alliberar els exemplars anellats.

Des de l'SCA volem agrair molt especialment el suport rebut per part del personal del Parc, que va fer possible l'èxit de l'activitat.

Nota de premsa a Vilaweb


"Les aus i el medi" captiva els centres escolars

3/12/2008

L'activitat, inclosa dins el Programa Escoles s'ha iniciat amb èxit als centres escolars catalans. Fins al moment 120 alumnes ja han pogut gaudir de l'activitat durant el primer trimestre del curs escolar 2008-2009. Durant les jornades d'anellament amb els escolars participants en l'activitat s'han capturat un total de 26 espècies diferents d'ocells, sumant un total de 110 anellaments.Com a espècies destacades que s'han capturat, anellat i alliberat durant aquestes jornades hi trobem l'esparver, Accipiter nisus, el blauet, Alcedo atthis i el picot verd, Picus viridis.La Societat Catalana d'Anellament vol agrair el suport rebut per la bona coordinació i bon funcionament de l'activitat a tots els centres escolars que hi han participat.


Programa Repicatalons

26/11/2008

L'SCA posa en marxa un programa de seguiment hivernal centrat en el repicatalons, Emberiza schoeniclus, amb l'objectiu principal d'avaluar la distribució i la dinàmica dels ajocadors d'aquesta espècie arreu de Catalunya. El programa també ha de servir per a la detecció del taxó amenaçat E. s. whiterbyi, les poblacions del qual es troben en procés de regressió. La metodologia és senzilla i adaptable. Si esteu interessats a participar-hi, us podeu posar en contacte amb sergi.sales@rings.cat. Animeu-vos-hi!


Els reproductors més tardans

22/10/2008

Quan ja ha acabat la temporada de cria per a les espècies de les nostres latituds, el falciot pàl·lid, Apus pallidus, encara roman en algunes colònies de l'Empordà, allargant així el seu cicle reproductor fins al final d'octubre. Recentment ens informaven des del Centre de Fauna del PNAE de l'¡ngrés d'un poll encara no del tot plomat, procedent de Llançà. També a la vila de Pau es troben nius amb polls en creixement, mentre que altres ja són a punt de volar.

Paral·lelament a l'interès fenològic d'aquestes dades, la circumstància ha permès provar un nou model d'anelles, identificat amb la lletra X, que s'ajusta especialment bé a l'anatomia singular d'aquesta espècie, tal com es pot observar en aquest fragment de vídeo.


Segon mosquiter de doble ratlla al Delta de l'Ebre en quinze dies

21/10/2008

Aquest matí ha estat anellat un exemplar de mosquiter de doble ratlla, Phylloscopus inornatus, al Delta de l'Ebre. L'ocell, de primer any calendari, ha estat capturat al mateix terme de la Ràpita, on es va anellar un altre individu d'aquesta espècie ara fa tot just dues setmanes.

Observadors: Sergi Sales, Marc Pérez, Daniel Antó i Modest Antó.Cliqueu per ampliar.


Per un Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter sense rebaixes

21/10/2008

El passat 18 d'octubre, durant l'acte convocat en reivindicació d'un Parc Natural que protegeixi eficaçment els espais i els valors ecològics del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, l'SCA va signar, amb moltes altres entitats, en favor del manifest que va fer públic la plataforma, constituïda per l'Associació de Naturalistes de Girona, el Grup de Defensa del Patrimoni del Baix Empordà, la Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura, i Salvem l'Empordà.


100 espècies d'ocells marcades amb el remitent català

17/10/2008

Gràcies a la constància i la convicció dels anelladors que participen en aquest projecte, ja són 100 les espècies d'ocells marcades en els diferents projectes de seguiment que utilitzen el remitent català. L'SCA continua reunint recursos per impulsar la gestió telemàtica de les dades que s'estan generant, alhora que treballa en favor d'un esquema d'anellament consensuat a per a tot el territori. Mentrestant, us convidem, com sempre, a apuntar-vos a aquest projecte.
Podeu enviar les vostres notícies d'anellament a info@rings.cat