L'associació

L'SCA és una associació sense ànim de lucre, constituïda legalment el gener de 2008, un projecte de present i de futur, que aposta per la gestió electrònica de la informació, que vol continuar explorant les possibilitats de l'anellament com a mètode de recerca, i, en el camp de la formació, apropar-lo a les noves generacions.


Objectius

Promoure l’anellament com a base per al coneixement dels valors ornitològics de Catalunya.

Proporcionar un àmbit de formació rigorós a les persones interessades en aquest mètode d’estudi.

Desenvolupar sistemes tecnològics que ajudin a millorar la gestió, l’anàlisi i l’emmagatzematge de la informació generada per l’associació, amb especial atenció a les dades d’anellament.

Divulgar l’activitat de l’anellament com a mitjà per augmentar el coneixement i la sensibilització envers els ocells i els valors naturals del país.

Promoure mecanismes de participació i col·laboració entre organitzacions afins.

Desenvolupar mecanismes i activitats periòdiques que ajudin a millorar la comunicació entre els anelladors catalans.

Dissenyar, recolzar i executar projectes de recerca que utilitzin l’anellament científic d’ocells.

Promoure l’intercanvi d’informació i coneixements amb grups d’anellament i anelladors individuals de dins i fora del territori català.

Donar suport a totes aquelles iniciatives que ajudin a fomentar l’anellament científic d’ocells o qualsevol dels altres objectius de la societat.

Revisar, actualitzar i innovar en les tècniques d’anellament.

Promoure la creació d’un remitent català que permeti tramitar les recuperacions mitjançant la xarxa d’Internet.

Aconseguir suport financer per a la potenciació i el manteniment del remitent català.


Contacte postal

Societat Catalana d'Anellament
Falguera, 56
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)